Leverer over hele landet
Leverer over hele landet
Leverer over hele landet

Leverer over hele landet

Med egne servicebiler og våre avdelinger på Møre og i Trøndelag, utfører vi servicearbeid og leverer gravminner på alle kirkegårder.
Med servicebilene har vi mulighet til å hente inn gravminner for bearbeiding på fabrikken, som utføring av omsliping, polering av kanter og endringer i fasong av eksisterende gravmonumenter.

Sammen med våre omreisende skrifthuggere klarer vi å dekke alle behov for omarbeiding av gravsteiner som navnetilføyelser, oppfrisking av eksisterende skrift, rengjøring og bolting for å nevne noe. All frakt og montering blir utført av medarbeidere som har korrekt opplæring i håndtering av gravminner.

Alle våre steinleveranser med gravminner, kjøkkenbenkplater, bygningsstein og spesialprodukter fraktes og leveres på tryggeste måte, med erfaring og riktig håndtering av stein og gods.

 

Tilbake til forsiden