Endre Klauseie

Steinarbeider

Endre begynte å jobbe med oss i 2019. Han sandblåser skrift og legger gull.
Pusser opp og
klargjør steiner.

Øvrige ansatte

Skrifthugger / Daglig leder

Steinarbeider / Arbeidsformann

Kontor / Kundebehandler

Steinhugger/Montør