Dag Ove Hoel Knai

Sjåfør / Montør

Han har tidligere arbeidet som kirketjener, men har nå vært hos oss siden 2000.

Øvrige ansatte

Skrifthugger / Daglig leder

Skrifthugger / Steinhugger

Steinarbeider / Arbeidsformann

Kontor / Kundebehandler

Steinarbeider