Ellen Laugen

Kontor / Kundebehandler

Ellen er vår ferske kontordame i 2016 med lang erfaring med butikk og kundebehandling.
Hun jobber også med klargjøring og oppussing av gravstein.

Øvrige ansatte

Skrifthugger / Daglig leder

Steinarbeider / Arbeidsformann

Steinarbeider

Steinhugger/Montør