Bruk fagfolk
Bruk fagfolk
Bruk fagfolk

Bruk fagfolk

Vi har Steinfagarbeidere med Fagbrev og Mesterbrev
Fagbrev får du ved utdanning innen ulike yrker i industrien og i noen håndverksfag. I fag der industribedrifter har tatt over for håndverket, får du nå fagbrev. Med fagbrev får du tittelen fagarbeider. I en del industribedrifter brukes også betegnelsen fagoperatør. Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev.
Fag- og svennebrev gir mulighet til å ta mesterutdanning, og du får da et mesterbrev og tittelen mester. Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et mesterfag, og har nok praksis. Mester er en beskyttet tittel, som krever at du har mesterbrev. Mesterutdanning gir deg opplæring i etablering og ledelse, og faglig ledelse. Dette kan passe for deg som ønsker å starte eller drive egen bedrift. 

Litt om Steinfagarbeider yrket
Sentrale arbeidsoppgaver varierer fra manuelt arbeid til bruk av meget avanserte maskiner. Sluttproduktene er gravmonumenter, belegningsstein for utearealer eller forskjellige typer elementer for bygningsformål. Sentrale arbeidsområder kan være/ er bruddvirksomhet og utvinning av naturstein bearbeidingsvirksomhet av stein til skiferplater, blokker eller ferdige produkter. Montering, håndtering og transport. Yrkestegning, bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Personlige egenskaper for Steinfagarbeideren er at hun eller han skal kunne arbeide planmessig og selvstendig. Du må også kunne vurdere om arbeidet er i tråd med brukernes og samfunnets behov. Du bør ha godt håndlag, forståelse for miljø- og naturressurser, nøyaktighet og ofte også estetisk sans.

Tilbake til artikkeloversikt