Service over hele landet

Vi har fagarbeidere som utfører det meste av service- og vedlikeholdsarbeid på gravstein. Med avdelinger i Midt Norge, Østlandet og Trøndelag dekker vi det meste av kirkegårdene i hele landet. Kontakt oss så bistår vi gjerne med alternative løsninger for deres gravstein og prisoverslag.

Servicearbeid utføres ved at gravminnet blir fraktet inn til steinhuggeriet til og fra kirkegården. Enkelte steiner som skal restaureres kan også utføres på kirkegården - på stedet og med egen servicebil. 

Navnetilføyelser og skrifttilføyelser
Vi utfører inngravering av nytt navn i lakk eller gull, samt navnetrekk og dypblåste skrifter. Vi monterer bronsebokstaver på eksisterende steiner. 

Oppussing
Vi pusser opp eksisterende navn og ornament på steinen samtidig som vi renser gravminnet for mose og lignende som ofte er forårsaket av forurensing.
Skrift og ornamenter pusses opp i mange lakkfarger, vi nevner noen: hvit, sølv, svart, grå, rød, grønn, blå, rosa og gul. Gullet pusses opp med 24 karat bladgull.

Sikring, bolting og oppretting
Vi sikrer gravminner mot velting på forskriftsmessig vis med to rustfrie bolter mellom sokkel og stein. Vi utfører også oppdrag som innebærer oppretting av veltefarlige gravminner.
Spør oss om mindre oppdrag også, som plater og sokkelfundamenter som er blitt skjeve gjennom tiden. Ved innhenting av eldre gravminner er vi pålagt av Kirkevergen å sørge for at gravminnet er sikret etter forskriften ved montering på gravstedet.

Omsliping
Vi tar inn eldre gravminner til omarbeiding, dette er steiner som slipes ned pga. plassmangel og ønskes fornyet. Dette er ofte steiner som har tilhørt familien i generasjoner og som ønskes ivaretatt i flere generasjoner framover. Nedsliping av forsiden gjøres vanligvis for å gi plass til flere navn, men kan også være aktuelt ved endring fra enkeltgrav til familiegravsted. Kirkelig fellesråd kan også gi tillatelse til at navn på person(er) påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet. Vi vurderer alltid om den eldre steinen er lønnsom å gjenbruke. Der det er nødvendig å bytte ut den gamle gravsteinen kommer vi med råd og veiledning. Det er ikke alle steiner som bør eller kan omarbeides, men dette vet vi alt om, spør oss om en faglig vurdering.

Sliping og reparasjon 
Vi sliper og polerer, sandblåser og flammebehandler grove naturoverflater som kan ha mindre og større skader. Vi sager rot på toppsteiner, tilpasser sokkelfundament og ettermonterer bedplater, lykter og spurver blant annet.

Velg oss - vi garanterer fagmessig utførelse av servicearbeid på kirkegården.

Send oss en melding, vi hjelper deg!