Slik velger du riktig gravstein

Steinform - tenk litt på hvilken form Dere ønsker. Ønskes det en profilert fasong eller enklere og mer firkantet gravstein?
Steinfarge - lys eller mørk? Her kan man blant annet velge en mer ensfarget granitt, eller gneis som har karakteristisk stripet eller bølget struktur.
Størrelse - skal gravminnet passe til dobbelt eller enkeltgrav og er det kiste eller urnegrav?

Et gravminne ved kistegrav skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm. Det er også krav til maks vekt. På mindre graver og urnelunder skal gravminnet, ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, og krav til maks vekt. Kirkelig fellesråd og noen kirkegårder kan ha regler og bestemmelsene som fraviker denne paragraf. Alle stående gravminner i stein, festes til sokkelfundament i stein med to rustfrie bolter. Kirkelig fellesråd godkjenner gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen.

Kvalitet - til gravminner og fast tilbehør anvendes kun materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet, samt den drift og vedlikehold det utsettes for på gravplassen.

Overflatebehandling - polert, helpolert, slipt(mattslipt), saget/sandblåst, børstet eller råhugget og naturoverflater.

Helpolering og polering gjøres for en mer vedlikeholdsfri stein, og den får lik farge og glans på alle sider. En stein som er upolert (saget/sandblåst) på kantene og bak er like holdbar, men den vil kreve litt mer vedlikehold med vask og rens på kirkegården. Børsting på naturoverflater er flere graderte børster, som grovpusser en naturstein eller natur/flammet overflate og pusser/børster steinen fra grov til finere og som til slutt børster med poleringseffekt. Dette gjøres for en mer vedlikeholdsfri stein, dette reduserer mose, groe og grønske.
Hva er forskjell på polert eller slipt overflate? Sliping (matt sliping) gir også en fullkomment glatt overflate, men sammenlignet med poleringen avsluttes prosessen før man tar i bruk de aller mest finkornede verktøyene. Mens en polert overflate er speilglatt og glinsende, gir en slipt steinflate et litt mer naturnært inntrykk og er silkemykt matt. Steiner med natur/flammet for og bakside, samt råhugget kanter gir et utrykk som etterligner natursteiner. Fjell og elvestein er ofte ønsket til personer som var glade i naturen. Natursteiner krever mest vedlikehold, men mange velger dette til sine kjære som et symbol på at de likte godt å være mye ute og var glad i fjellet blant annet.

Skrift - innhugget i lakk eller gull. I polerte flater har lakk og gull nesten like lang holdbarhet. Gullet er 24 karat bladgull, dette gir en fantastisk glans. Det finnes også et godt utvalg utenpåsatte bokstaver i bronse, disse er vedlikeholdsfrie. Men all bronse som er utsatt for vær og vind forandrer seg med tiden og det er normalt at overflaten blir mørkere, men dette er normale prosesser og krever ikke oppussing. 

Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminner skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på gravplass, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet.

Tilbehør - det finnes mye tilbehør å velge mellom, som spurver, ornament dekorer, lykter, vaser og blomsterbedplater.

Skissering - design og skisser etter ønske i vårt tegneprogram. Her kan du uforpliktende prøve deg frem, vi har mange modeller i flere fasonger og steintyper. Hos oss kan du uforpliktende prøve deg frem og sende en forespørsel eller bestilling

Vedtekter - vi følger kirkegårdsvedtektene og de lokale bestemmelsene på den enkelte kirkegård. Vi søker kirkeverge om godkjenning og besørger forskriftsmessig og veltesikker montering med rustfrie bolter. 

Spør oss om råd og veiledning

Send oss en melding, vi hjelper deg!