Historien om oss

Eidsvoll Naturstein as (1989) er søsterselskap av Brødrene Strand Stenhuggeri AS som ble etablert i 1974.
Firmaet har hovedsakelig jobbet med foredling av naturstein innen gravmonumenter. Siden oppstarten har produktområdene utvidet seg i retning industrielle produkter som bygningsstein, kjøkkenbenker, peisplater og andre spesialprodukter.

I dag jobber 14 dyktige medarbeidere i bedriften som fører den stolte håndverkstradisjonen videre. Ved hjelp av en moderne maskinpark, holder vi også et godt fokus på det å være innovative og nyskapende i vår bransje.  

Innledning - forhistorien
John Olaus Johannesen Eide hadde tidligere arbeidet som bygnings steinhugger i Kristiansund, ca fra 1900 tallet. Da var John i 20 åra. Der har han utført flere store arbeider som mur under Kristiansunds nye skole, Allanengen Skole anno 1918. Dette arbeidet brukte steinhuggerne og murerne to år på å bli ferdige med. Og steintrappen ved Vågekaia som ligger nedenfor Kaibakken ved klippfisk kjærringa. Han arbeidet også trolig med Festiviteten som sto ferdig i 1912. Vedkaia i vågen som sto ferdig i 1911. Nordlandet kirke 1912. Alle disse murarbeidene kom etter ”mur tvangloven ”som ble vedtatt våren 1904 etter Ålesundsbrannen. Dette ble innført for å unngå nye store katastrofale branner. Trebygninger var tillatt kun i bestemte strøk.

John Olaus og Anna fikk 12 barn. Første fødte var Emilie Kristine f. 1897 døde i 1973, 76 år gml. Hun giftet seg i 1921 med Nils Eriksen Strand f. 1889. Disse fikk 9 barn.

Nils Eriksen var sønn av Erik Nilsen f, 1852 på Herskedalen han døde 75 år gml. i 1927. Han giftet seg i 1877 med Sigrianna Arntsdtr fra Myran på Strand. Hun var født i 1855 og døde 58 år gml i 1913. De fikk 9 barn og bodde på Tøftin gård på Strand. Erik Nilsen, farfaren til Erik Strand fikk skjøte på gården Tøftin i 1883 fra sin svoger. Han solgte bruket til strand skolekrets i 1920, men holdt vånebygningen unna.

Nils Eriksen og Emilie Kristine Johnsdtr. Eide fikk 9 barn, første fødte var Sigrid Anna så Erik, Jon Olaus, Anna Kristine, Edel Nancy, Nils Arnold ( døde bare 4mnd gml ) Nils Karstein, Sigurd Johannes og Kåre Arnold som er yngstemann. Nils kjøpte farsgården tilbake i 1926 for 1000 kroner, familien bodde på Tøftin og drev gården fra 1926. Under krigen var Nils Eriksen sammen med noen andre karer å bygde opp et lysverk på Myran gård. Som skaffet lys til mesteparten av Stand, Herskedalen og Kjøl.

Som enke ble Emilie gift igjen i 1963, 66 år gml. Da 10 år etter Nils Eriksens død. Hun giftet seg med enkemann Martin Sigvald Kristiansen Veiset på Averøy født i 1888 døde i 1970, 82 år gml.

Barn nummer to var Erik Nilsen Strand født i 1923 han giftet seg i 1948 med Johanne Nilsdtr. Sørseth født i 1924 på Kjøl. De fikk skjøte på Tøftin gården på Strand i 1952. Erik Strand bygde nytt hus i 1959 og gammelhuset ble da revet ned. Erik døde i 1985 han ble 62 år gammel.

Oppstarten av Br. Strand Stenhuggeri as
I 1946 starta Erik 23 år gml med steinhuggeri i et lite hus som står oppe på gårdstunet. Noe av det gamle Steinhuggeriet står der ennå i dag. Faren hadde tidligere arbeidet som skrifthugger hos J. J. Stenhuggeri, og var nå stenhugger og skrifthugger hos Brødr. Strand Stenhuggeri på Sør Strand til han døde i 1953.

Erik Strand drev både med gårdsdrift og fiske. Steinhuggeri drev han i sommersesongene. Han hadde på denne tiden noe hjelp ifra sine brødre i ung alder. Jon var da ca 20 år gammel, Nils 12-15 år, Sigurd 9 år og Kåre var bare 6 år gammel. Steinhuggeriet var ikke særlig stort. Steinarbeidet foregikk like mye ute som inne, dette gjorde at en var ganske avhengig av fint vær. Erik hugget steinene på gårdstunet mellom fjøset og huggeriet. Arbeidet foregikk for det meste fra våren i april til høsten i oktober.

Steinene ble slipt ved å legge to steiner opp på hverandre med sand og vann imellom og gni disse mot hverandre. Steinene fikk da grovslipte flater. Overflatene kunne også nesten bli helt glatte. Grovslipingen foregikk i det gamle trehuset. Navn skjæringen gjorde de i ”bakhuset” hvor det var mulighet for å fyre og få god varme. Kantene på gravmonumentene ble grov/fin hugget, piket, riflet eller finprikket med meisel og hammer. Erik hugget steinen han var en dyktig steinhugger. Navnskjæringen foregikk for hånd og var et fin arbeid som krevde nøyaktighet. Dette ble gjort med diamant riper og meisel og var tidkrevende. Steintypene som fantes på 50-tallet var cyenitt (brun, svart) labrador (med krystaller), mørk granitt (nesten svart), Møre granitt, Solør granitt og marmor. Når steinene var ferdige ble de pakket i kasser og sendt med rutebåten. Allerede på denne tiden hadde Erik Strand og Brødr. Strand Stenhuggeri flere Agenter rundt om i landet som solgte gravstein. Mye av arbeidet ellers foregikk rundt om i distriktet. Til disse pårørende ble det sendt katalog og prisliste med over hundre modeller som de kunne velge mellom.

I 1960 og årene framover har Erik Strand et opphold i steinbedriften. Det var silde fiske og gårdsdrift som tok over steinbedriften i en periode. Erik Strand og Johanne Sørseth fikk 6 barn, førstefødte Nils f.1954, Nils Svenning f.1951, Jostein Egil f.1954, Allan Eirik f.1957, Ann Eva f.1959, og Kåre Ottar f.1961.

Etableringen av Br. Strand Stenhuggeri as
Den nåværende bedriften startet Erik opp igjen for fullt sammen med sine sønner i 1974. Bedriften investerer da i nye maskiner og utstyr. En Diamant Torpedo sag som det står i papirene blir kjøpt i april 1974. Dreiebord blir kjøpt i juni 1975 og Blokk sag Gigant i august . På denne tiden arbeider noen av Eriks søsken i firmaet. Både Nils (Gutte) og Sigurd var selgere. Også datteren Ann Eva og Kona Johanne solgte stein. Steinhuggeri driften hadde stått stille en stund og Maskiner og utstyr blir kjøpt inn. Steinhuggeriet blir fort for lite så lageret av steinen blir i kjelleren på fjøset.

På denne tiden var strømmen et problem, da de ikke hadde stort nok strøminntak. Erik og sønnen Jostein hadde fikset kompressor på traktoren for å få sandblåst steinene.

Etter ni år i trange omgivelser flytter Erik Strand og sønnene inn i nye lokaler. Det nye steinhuggeriet på hele 600 kvadrat ble reist av Erik og sønnene selv og stod ferdig i 1983. Huggeriet ble satt opp på hveteåkeren som gikk langs med sjøen fra elva og opp til råket. Dette var i gamle dager dyrket jord med hvete og havre.

Brødr. Strand Stenhuggeri søker 20. juli 1981 kommunen og bygningsrådet om fradeling av parsell på heimgården på 4 dekar til industritomt. Dette godkjennes 22.april i i 1982 og registreres 5.mai 1982. Steinhuggeri hallens bærekonstruksjon i stål ble kjøpt brukt i Trondheim og hadde tidligere vært en busshall.

Samme året ble det investert i ny automatisk slipemaskin, en Fickert maskin til 200 000,- kr. Denne kunne nå tas i bruk, og lette arbeidet med sliping. Et arbeid som tidligere var veldig tungt, kunne denne maskinen nå gjøre både enklere og lettere. (På denne tiden var det 14 steinindustribedrifter i Eide og kommunen dekket 70% av det norske gravstein markedet.) Gravminne salget gikk også på denne tiden hovedsakelig gjennom våre agenter, fra sør til nord.

Skrifthuggingen på bedriften var det Svenning som utførte. Også så tidlig som på 1970 tallet var det Svenning Strand som dro rundt på kirkegårdene å utførte servicearbeid og skrifthugging. Fra sørlandet til nord i Norge.

Brødrene og spesielt Jostein Strand var den som leverte de ferdige gravsteinene rundt om i landet. De hadde også da faste kjøreruter som ble kjørt om sommeren med egen bil og henger. 

Steinhuggeriet har på denne tiden lite lager av ferdig gravstein, produksjon av stein er etter bestilling fra kunder og agenter rundt om i landet. Tidlig på 1980 tallet var fortsatt steinhuggeri bedriften preget av sesongbetont arbeid, og driften ble supplert med tømmer/material og transport arbeid.

Brødr. Strand ønsket å satse på industrien, enn om det var litt dristig i de tider. I steinindustrien i 1980 og årene bakover hadde det vært mye støy og støv for arbeiderne. Men det ble gjort flere tiltak for å bedre arbeidsmiljøet for de ansatte. Brødr. Strand investerer i sikringsutstyr for kraner og gjør støy og støvdempende tiltak. Kran maskiner for å lette de tunge løft som det var før i tiden for sine ansatte.

Metodene for å lage gravminner og annen bearbeiding av stein har forandret seg gjennom årene. Maskiner har tatt over mye av det harde arbeidet og mye av arbeidet med stein generelt gjøres med maskin.

Kjøper Eidsvoll Naturstein AS i 1989
I oktober 1989 gjør Brødr. Strand en investering og kjøper et stenhuggeri på Eidsvoll, Eidsvoll Naturstein AS. Det hadde da vært Stenhuggeri der i 6-7 år allerede.

Tidligere har det vært både meieri, pensjonat, samvirkelag og bensinstasjon i det gamle bygget. Det meste av arbeidet består i salg av gravminner som leveres som halvfabrikat fra morfirmaet på Eide. Navn, dekorasjoner og ornamenter blir tilpasset på Eidsvoll. Eidsvoll Naturstein utfører oppussing og servicearbeider, som navnetilføyelser. Det leveres også steinplater til kjøkken, bad, peis og hage. Eidsvoll Naturstein AS dekker også et stort marked med bygningsstein og spesialprodukter.

Stenhuggeriet har et stort utstillingslokale, hvor kunder kan komme å se på utvalget og velge det de ønsker. Steinhuggeriet kombineres med produksjonslokaler og salgsavdeling. Kunden får med dette et innblikk i hvordan steinen blir bearbeidet. Dette gjør at kunden får et godt utvalg i hva som kan lages av stein, med tanke på gravstein, men også benkeplater, bygningsstein og andre spesialprodukter.

Kjøp av Kjørsvik 1997
I 1997 gjorde Brødr. Strand en ny investering og kjøper et steinhuggeri i Trondheim. Tidligere J. Kjørsvik Steinhuggeri, som ble startet i et lite trehus på tomten Granittmo på Heimdal i 1952. Denne tomten het tidligere Aldershvile.
Dette var det Jonas Kjørsvik f. 1930 som tok over i 1953. Han er født på Skaget i Kjørsvikbogen, (Nordmøre, Aure kommune) I senere tid var han bosatt på Melhus sammen med kona Kari (f. Skimmeli) f. I 1938. De fikk to sønner. Jonas begynte sin steinkarriere i 1946 på Nordmøre, da var han enda bare ung gutt, 16 år gammel.

I 1978/79 ble murhuset slik steinhuggeriet fremstår i dag bygget. Det var vanskelig å sette huset på tomten, da det var et myrområde. Det ble gravd grøfter og nedsatt søyler som huset skulle stå på. Et vanskelig og tidkrevende arbeide. Jonas drev i hovedsak steinbedriften alene. Han tok seg av salg av stein og skifer. Driften med navnhugging og servicearbeid på kirkegårdene. Han laget også noe ny stein. Jonas solgte huggeriet til Brødr. Strand i 1997 i en alder av 67 år, da ønsket steinhuggeren å pensjonere seg. Arbeidet på Kjørsvik består i hovedsak av salg av gravstein, ellers mye forfallende arbeid som oppussing, oppretting, omarbeiding, sikring, bolting og navnetilføyelser. Nye gravsteiner produseres på fabrikken ved morfirmaet på Eide.

I de senere årene har også salg av benkeplater i stein og andre steinplater til hus og hytte tatt seg opp. Fra ca 60 tallet begynte limteipen å ta over for inskripsjonene som tidligere ble gjort med diamant riper og meisel. På tidlig 70 tallet da Svenning begynte å skjære navn. Blandet de fiske/ perlelim , gummi og vann og kokte dette i store tønner. Dette skulle blandes med nøyaktighet for å få riktig konsistens, da ikke for tykk eller for bløt. En måtte være rask og ha en viss teknikk for å smøre denne flytende massen utover stenoverflaten i et ca 3 millimeter tykt og helt hundreprosent jevnt lag. Dette var viktig for å få et godt nok underlag til å få tegnet på og skjært ut navn og ornament på steinene.

Utviklingen i steinindustrien
På 90 tallet og fram til i dag har ikke steinindustrien hatt store forandringer. Noe av navnhuggingen er blitt erstattet med data navnskjæring. I 1994/95 investerer Br.Strand i en navn skjæringsmaskin. Dette gjør at navnskrivingarbeidet som før i tiden tok mye tid. Kan i dag gjøres mer effektivt og samtidig nøyaktig. Steinhugger som det het før i tiden kan i dag i noen tilfeller erstattes med tittelen steinarbeider. Men det finnes enda mye fint håndarbeide igjen som, grov – fin hugging, råsetting av kanter, grov – fin piking og prikkhamring. Også ornamenter og mye navnskjæring gjøres fortsatt på gammel måten med stø hånd og nøyaktighet. Mye av arbeidet erstattes av maskiner for å effektivisere og tilpasse produksjonen det markedet krever i dag. Både når det gjelder kvalitet og leveringstid.

Stein kan bearbeides på utallige måter. Noe av dette er polert, saget, sandblåst, slipt, flammet, brent, hugget, piket, prikkhamret. Br. Strand er en tradisjonell produksjonsbedrift for bearbeiding av naturstein. Vi lager gravsteiner i alle steinsorter og dekker det modellønsket kundene måtte ha med ca 500 forskjellige steinmodeller. Vi kan også lage etter ønske fra pårørende.

Steinen som skal i produksjon leveres i større blokker fra 1 til 13 tonn. Dette store emnet blir løftet med truck inn på blokksagen. Den har et blad på 250cm i diameter og kan sage blokken i flere emner. Dette gjøres automatisk. Deretter skjæres emnene i fasonger og kantene sages rene og fine etter mål. Polering av steinen må til for å få en glatt og vedlikeholds fri overflate. En kan også mattslipe, flamme/brenne, sandblåse eller prikke overflatene. Når steinens overflate er ferdig behandlet gjenstår kantene, disse kan enten poleres, slipes, sandblåses, hugges eller pikes. Det samme kan også gjøres med baksiden.
Inngravering av ornament og navn er et fin håndarbeid som gjøres til slutt, dette skjæres ut i teip og sandblåses. Etterpå ilegges dette gull eller lakk. Steinene produseres i de fasonger og størrelser som er innenfor de krav som vedtektene tilsier om høyde, bredde, tykkelse og vekt.

Vi lager også bygnings stein som kantstein, dekorstein, belegningstein og fasade plater. I skifer kan vi lage peisplater, bekledning på vegg, peisinnramming, belegging både ute og inne på gulv. Plater i stein i alle steintyper til kjøkken, bad, peis, stue, vindusbrett, disker, bord både ute og inne og fliser til gulv og vegg. Med vårt tekniske utstyr kan vi utføre de fleste spesial oppdrag. Av spesialprodukter vi har utført kan vi nevne døpefonter, portaler, sittegrupper i park anlegg, fontener, fuglebad, trapper, milmerker, blomsterkasser, bautaer, pilarer, blomsterbed båter og Vaterland bru.

I dag drives Brødr, Strand Stenhuggeri AS av Jostein Strand (sønn av Erik), Jan Erik Strand (sønn av Svenning), Maria Strand Krakeli (datter av Svenning) og Mary Hatlen (datter av Jostein).

Svenning Strand født i 1951, Svenning døde 8. januar 2020. Svenning Strand giftet seg i 1971 med Bjørg Rødseth født 1951, Bjørg døde 22. juli 2021.
Svenning og Bjørg fikk tre barn: Maria Helen Strand Krakeli født i 1975 , Jan Erik Strand født i 1977 og Bente Strand født i 1985.
Jostein Egil Strand født i 1954 har to barn med Britt Hatlen. Mary Hatlen født i 1979 og Janne Hatlen født i 1983. Han er bosatt på Rabben, Eide.
I dag er 6. generasjon i arbeid i Brødr. Strand Stenhuggeri.

Brødr. Strand Stenhuggeri AS har i dag 14 ansatte. Fire av disse sitter på kontoret og tar seg av det administrative i bedriften. Det er ved hjelp av våre erfarne og dyktige ansatte i produksjonen og et godt samarbeid med våre selgere at Brødr. Strand Stenhuggeri i dag er en steinindustri bedrift i vekst.

Send oss en melding, vi hjelper deg!