Bygningsstein

Bygningsstein - bearbeidet stein til byggemarkedet

Eidsvoll Naturstein as er søsterselskap med Brødr. Strand Stenhuggeri as.
Brødr. Strand sin erfaring i bearbeiding av naturstein har resultert i flere samarbeidsprosjekter. Dette omfatter produkter som belegningsstein, kantstein, dekorstein, fasadeplater etc. Med våre fagfolk og moderne maskinpark innehar vi en kompetanse som setter oss i stand til å utføre prosjekter på nye bygg, samt utvidelser av eksisterende bygninger og restaurering av eldre steinfasader.

Gjennom samarbeid med Grorud Granitt i Oslo, har Brødr. Strand utført flere store jobber på Østlandet. Vaterland bru, Frydenlund Næringspark, Storgata 1 og Romsås kirke er noen av de prosjektene vi har vært beskjeftiget med i hovedstaden. Stadig flere byggeprosjekter implementerer bruk av stein på ulike måter.

Sammen med Brødr. Strand Stenhuggeri as er vi en betrodd samarbeidspartner for både arkitekter, byggherrer og entreprenører.

Send oss en melding, vi hjelper deg!