Informasjon

Modell 390

Størrelse: 65x50
Avbildet stein

Pris fra 23 150,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon